Akademia e Ligjit për Profesionistët e Fëmijëve Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve në bashkëpunim me organizatën World Vision organizuan trajnimin “Akademia e Ligjit për Profesionistët që punojnë me fëmijët... më shumë