Deklaratë për Shtyp Duke marrë shkas nga fushata e ulët e përbaltjeve të Partisë Demokratike, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve e gjen të nevojshme të sqarojë opinionin publik si më poshtë. Që nga Gushti 2014 z... më shumë

Fëmijët në lëvizje : rasti i Kosovës Në datat 20 – 21 janar 2015, u zhvillua një vizitë studimore dhe takime pune mes profesionistëve Shqiptarë dhe Kosovarë të fushës së mbrojtjes së fëmijëve, mbështetur nga projekti Mario «Mbro... më shumë

Duke marrë shkas nga rastet e bëra publike mbi abuzimin seksual ndaj fëmijëve, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve denoncon ashpër të gjitha format e abuzimit seksual ndaj fëmijëve  dhe nxit  reagimin e publikut jo ... më shumë

Fëmijët në situatë rruge: Fillon puna në Elbasan Më 23 shkurt 2015, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në bashkëpunim me Bashkinë Elbasan organizoi takimin ndërinstitucional për zbatimin  e Planit të Veprimit ... më shumë