DEKLARATË PËR SHTYP Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve UNICEF Terre des Hommes Save the Children World Vision Me rastin 1 Qershorit, tradicionalisht e festuar në Shqipëri si Dita e Fëmijëve, Agjencia Shtëtërore për ... më shumë

PAKTI për mbrojtjen e Fëmijëve në situatë rruge Një PAKT i rëndësishëm u lidh nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Arsimit Sportit dhe Ministria e Punëve të Brendshme për Mbrojtjen, identifikimin dhe referimin e Fëmij... më shumë