Mëngjes me gazetarët   Në takimin me gazetarët u diskutua roli i rëndësishëm që media ka për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Media ka një rol të rëndësishëm edukues dhe sensibilizues për të promovuar nje toleranc... më shumë

Dokumenti politik për mbrojtjen e fëmijëve Krijimi i një bote ku fëmijët mund të realizojnë potencialin e tyre më të madh të zhvillimit kërkon jo vetëm mbrojtjen e tyre nga dhuna dhe abuzimi, por kërkon së pari ndërmarrjen e aksioneve konk... më shumë

Festat duan dashuri!   Fesat duan dashuri! Në prag të festave të fundvitit Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile që p... më shumë

Bashkë mund t’ia dalim! Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, zhvilluan një aktivitet me vullnetarët e angazhuar në fushatën ndërgjegjësuese ”Asnjë fëmijë në r... më shumë

Prezantimi i Planit Kombëtar të Mobilizimit #‎unëmbrojfëmijët‬ Sot, me datë 1 mars 2016 Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve së bashku me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë lançuan Planin Kombëtar të ... më shumë