Fëmijët në miniera Punësimi i fëmijëve është një ndër problematikat kryesore në të gjithë botën, ku pjesë e tyre është edhe Shqipëria. Shpeshherë fëmijët që punojnë në miniera kanë qenë në fokus të institucioneve shtetërore po... më shumë

Kalendari i aktiviteteve në kuadër të 25 vjetorit të Konventës së OKB-së “Për të Drejtat e Fëmijës” Konventa e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës  është konventa e cila përcakton të drejtat e fëmijëve. Asambleja e Përgjiths... më shumë

Deklaratë për Shtyp Duke marrë shkas nga fushata e ulët e përbaltjeve të Partisë Demokratike, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve e gjen të nevojshme të sqarojë opinionin publik si më poshtë. Që nga Gushti 2014 z... më shumë