Fëmijët në lëvizje : rasti i Kosovës Në datat 20 – 21 janar 2015, u zhvillua një vizitë studimore dhe takime pune mes profesionistëve Shqiptarë dhe Kosovarë të fushës së mbrojtjes së fëmijëve, mbështetur nga projekti Mario «Mbro... më shumë

Fëmijët në situatë rruge: Fillon puna në Elbasan Më 23 shkurt 2015, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në bashkëpunim me Bashkinë Elbasan organizoi takimin ndërinstitucional për zbatimin  e Planit të Veprimit ... më shumë

DEKLARATË PËR SHTYP Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve UNICEF Terre des Hommes Save the Children World Vision Me rastin 1 Qershorit, tradicionalisht e festuar në Shqipëri si Dita e Fëmijëve, Agjencia Shtëtërore për ... më shumë