#‎UnëMbrojFëmijët
Fëmijët me aftësi të kufizuar janë ata të cilët kanë më tepër nevojë për kujdes dhe vëmendje të veçantë dhe kjo, jo vetëm në një ditë, por çdo ditë të vitit. Agjencia së bashku me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në 2 prill, në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit mbi Autizmin ishin në Fier, në Qendrën “Horizont”, ku u festua talenti dhe aftësitë e veçanta të fëmjëve autik. 2 Prilli është një mundësi për të kuptuar më mirë autizmin, nevojën për integrim dhe përkujdesje të fëmijëve autike, si dhe rëndësinë e identifikimit të hershëm.