Foto » Lançimi i fushatës ndërgjegjësuese ”JO punës dhe shfrytëzimit të fëmijëve, PO arsimimit cilësor”, në kuadër të 12 Qershorit, ditës botërore kundër punës së fëmijëve » Lançimi i fushatës ndërgjegjësuese ”JO punës dhe shfrytëzimit të fëmijëve, PO arsimimit cilësor”, në kuadër të 12 Qershorit, ditës botërore kundër punës së fëmijëve
WP_000232.jpg
WP_000234.jpg
WP_000236.jpg
WP_000237.jpg
WP_000238.jpg
WP_000246.jpg
WP_000249.jpg
WP_000252.jpg
WP_000254.jpg
WP_000256.jpg
WP_000257.jpg
WP_000258.jpg