Foto » Aktiviteti “Dita ime, të drejtat e mia” me rastin e 1 Qershorit » Aktiviteti “Dita ime, të drejtat e mia” me rastin e 1 Qershorit
1L6A5138.JPG
1L6A5145.JPG
1L6A5146.JPG
1L6A5158.JPG
1L6A5167.JPG
1L6A5172.JPG
1L6A5186.JPG
1L6A5190.JPG
1L6A5202.JPG
1L6A5208.JPG
1L6A5210.JPG
1L6A5223.JPG
1L6A5225.JPG
1L6A5237.JPG
1L6A5240.JPG
1L6A5244.JPG
1L6A5247.JPG
1L6A5255.JPG
1L6A5263.JPG
1L6A5269.JPG
1L6A5274.JPG
1L6A5278.JPG
1L6A5381.JPG
1L6A5389.JPG
1L6A5392.JPG
1L6A5396.JPG
1L6A5433.JPG
1L6A5499.JPG
1L6A5514.JPG
1L6A5535.JPG
1L6A5537.JPG
1L6A5542.JPG
1L6A5544 (1).JPG
1L6A5544.JPG
1L6A5558.JPG
1L6A5571.JPG
1L6A5597.JPG
1L6A5599.JPG
1L6A5603.JPG
1L6A5609.JPG
1L6A5613.JPG
1L6A5620.JPG
1L6A5623.JPG
1L6A5630.JPG
1L6A5448.JPG
1L6A5459.JPG
1L6A5467.JPG
1L6A5475.JPG
1L6A5492.JPG