Foto » Lançimi i fushatës ndërgjegjësuese ”JO punës dhe shfrytëzimit të fëmijëve, PO arsimimit cilësor”, në kuadër të 12 Qershorit, ditës botërore kundër punës së fëmijëve » Lançimi i fushatës ndërgjegjësuese ”JO punës dhe shfrytëzimit të fëmijëve, PO arsimimit cilësor”, në kuadër të 12 Qershorit, ditës botërore kundër punës së fëmijëve