#‎unembrojfemijet‬
Mbrojtja e fëmijëve është përgjegjësi e gjithsecilit dhe nevojitet që profesionistë nga sektorë të ndryshëm të punojnë sëbashku për këtë qëllim.
Në kuadër të Planit Kombëtar të Mobilizimit, kundër çdo forme të dhunës ndaj fëmijëve është zhvilluar nga World Vision një aktivitet ndërgjegjësues për fenomenin e bullizmit me të rinjtë e qeverisë së nxënësve të shkollës “Demokracia” në Durrës përmes një videoje.
Në këtë aktivitet janë vetë nxënësit të cilët janë aktorët sensibilizues ndaj këtij fenomeni.