PLAN MOBILIZIMI KOMBËTAR

për Mbrojtjen e Fëmijëve nga çdo Formë e Dhunës

Të gjithë ne kemi një rol për të luajtur, e gjithë shoqëria – familja, shkolla, institucionet, biznesi, media, komuniteti – është e nevojshme të krijojë një mjedis mbështetës, mbrojtjës për fëmijët, një mjedis që nuk e pranon dhunën, që e refuzon atë dhe njëkohësisht ndjen si detyrë reagimin, mobilizimin kundër këtij fenomeni.

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve me mbështetjen e partnerëve, fillon në 1 mars 2016 një plan mobilizimi për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo formë e dhunës. Ky Plan do të zhvillohet gjatë periudhës 1 mars – 1 qershor 2016 dhe do të shtrihet në të gjithë vendin.

Plani i Mobilizimit ka për qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi format e dhunës, abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit ndaj fëmijëve dhe pasojat negative që ato kanë në jetën dhe mirëqenien e fëmijëve si dhe në shoqëri. Një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përmirësimeve ligjore dhe politikave të reja që po hartohen me qëllim përmirësimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve.

Më poshtë do të gjeni çdo informacion në lidhje me Planin Kombëtar të Mobilizimit:

 • Bëhu pjesë e Planit të Mobilizimit
 • Mesazhet kryesore
 • Kalendari i aktiviteteve
 • Institucionet publike
 • Partnerët tanë
 • Studime në lidhje me dhunën ndaj fëmijëve
 • Pasqyrimi i Planit të Mobilizimit në media
 • Ditari UneMbrojFemijet

 

Bëhu pjesë e Planit të Mobilizimit

 • Shkarko materialet e Planit të Mobilizimit:
 1. Boshura prezantuese
 2. Poster
 3. Imazhi kryesor
 4. Sticker
 • Përdor hashtag-un #UnëMbrojFëmijet në faqet tënde personale në rrjetet sociale
 • Merr pjesë në aktivitetet në qytetin tend sipas kalendarit ose vizito faqen e Agjensisë për përditësime
 • Bëhu një vullnetar pranë një qendre përkujdesi, qëndre ditore, apo pranë ASHMDF
 • Telefono në Alo 116 111, 129 ose përdor aplikacionin Raporto-Shpëto për të raportuar raste të dhunës ndaj fëmijëve
 • Monitoro dhe dëshmo zbatimin e ligjit nga institucione e biznese private për dhunën ndaj fëmijëve!
 • Kontakto Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve pranë bashkisë tuaj
 • Mbështet bizneset që kanë zotimin #UnëMbrojFëmijet të afishuar në mjediset e tyre
 • Bisedo me fëmijët rreth situatës së të drejtave të tyre

 

Untitled

 

Kalendari i aktiviteteve (kliko)

Data 1 Mars

Data 2 Mars

Data 3 Mars

Data 4 Mars

Data 10 Mars

Data 11 Mars

Data 15 Mars

Data 16 Mars

Data 21 Mars

Data 29 Mars

Data 2 Prill

Data 4 Prill

Data 6 Prill

Data 9 Prill

Data 12 Prill

Data 13 Prill

Data 15 Prill

Data 18 Prill

Data 20 Prill

Data 21 Prill

Data 22 Prill

Data 26 Prill

Data 28 Prill

Data 29 Prill

Data 7 Maj

Data 10 Maj

Data 11 Maj

Data 13 Maj

Data 21 Maj

Data 24 Maj

Data 25 Maj

Data 26 Maj

Data 1 Qershor

Institucionet publike

Partnerët tanë

Studime në lidhje me dhunën ndaj fëmijëve

Pasqyrimi i Planit të Mobilizimit në media

Ditari UneMbrojFemijet (kliko)