Takim me profesionistët në qytetin e Kukësit mbi Punën Ndër-sektoriale për Mbrojtjen e Fëmijëve

#‎UneMbrojFemijet‬
Mbrojtja e fëmijëve është përgjegjësi e gjithsecilit dhe nevojitet që profesionistë nga sektorë të ndryshëm të punojnë sëbashku për këtë qëllim.
Në kuadër të Planit Kombetar të Mobilizimit, kundër çdo formë të dhunës ndaj fëmijëve, në datat 1 dhe 2 mars 2016 mblodhëm bashkë profesionistët e Qytetit të Kukësit në trajnimin “Puna Ndër-sektoriale për Mbrojtjen e Fëmijëve”, organizuar nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në bashkëpunim me organizatat partnere Terres des Hommes dhe UNICEF.