Bizneset private, kanë përgjegjësinë e tyre sociale në shoqëri. Në kuadër të Planit Kombëtar të Mobilizimit #‎UnëMbrojFëmijët, kompania “Merr Taxi” në Tiranë, jep suportin e saj në shpërndarjen e mesazhit sensibilizues #‎UnëMbrojFëmijët.
Ju ftojmë të gjithëve të bëheni pjesë e Planit Kombëtar të Mobilizimit duke shpërndarë mesazhin #UnëMbrojFëmijët.
Faleminderit atyre që na janë bashkuar si kompania “Merr Taxi”!