skip to Main Content

Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve

Njësia për mbrojtjen e fëmijës në bashki ngrihet dhe funksionon si njësi e posaçme brenda strukturës përgjegjëse për shërbimet shoqërore në nivel bashkie dhe ka për detyrë, në mënyrë të posaçme, parandalimin, identifikimin, vlerësimin, mbrojtjen dhe ndjekjen e rasteve të fëmijës në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje. Punonjësit e njësisë për mbrojtjen e fëmijës, përfshirë drejtuesin e saj, janë punonjës për mbrojtjen e fëmijës, me formim punonjës socialë.

Punonjësi për mbrojtjen e fëmijëve në Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve është përgjegjës dhe ka për detyrë:
 • Të mbeshtese PMF ne NJA per menaxhimin e rasteve te femijeve ne nevoje per mbrojtje
 • Të hedhë informacionin për fëmijet në nevojë për mbrojtje, masat e mbrojtjes dhe planet individuale
 • Të mbikqyrë mbarvajtjen dhe progresin e fëmijëve në nevoje për mbrojtje në NJA të bashkisë për të cilin është marrë mase mbrojtje ose është hartuar PIM
 • Ti raportojë periodikisht ASHDMF të dhënat statistikore që ka përpunuar për fëmijët në nevojë për mbrojtje
 • Të identifikoje të gjithe aktorët dhe ofruesit e shërbimeve publike dhe jo publike në territorin e bashkisë
 • Të koordinoje funksionimin e GTN në nivel bashkie dhe NJA
 • Organizon takime informuese, edukuese dhe trajnuese për mbrojtjen e fëmijës
 • Shërben si qendër informacioni.
Punonjësi për mbrojtjen e fëmijëve në Njësinë administrative të bashkisë

PMF në njësitë administrative të bashkive,  janë pjesë e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit dhe kryejnë vetëm detyra që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve. PMF ka për detyrë:

 • Te identifikoje ne menyre proactive rastet e femijeve ne rrezik
 • Të bëjë vlerësimin e nivelit të rrezikut të fëmijëve në nevoje për mbrojtje
 • Të kerkojë mbledhjen e grupit multidiplinar
 • Të monitorojë mbarevajtjen e zbatimit të Masës së Mbrojtjes, progresin e zhvillimit të fëmijës për të cilin është vendosur Masa e Mbrojtjes.
 • Të propozojë ndryshimin apo heqjen e Masës së Mbrojtjes dhe/ose ndryshimin apo përfundimin e PIM
 • Të lehtësojë dhe të mbështesë fëmijën dhe /ose familjen e fëmijës në përmbushjen e PIM

Kontaktet për çdo Bashki

Nr Bashkia Nr kontakti
1 Bashkia Belsh 0692919515
2 Bashkia Berat 0682014296
3 Bashkia Bulqizë 0695161725
4 Bashkia Cërrik 058122263
5 Bashkia Delvinë 0696676906
6 Bashkia Devoll 0695576828
7 Bashkia Dibër 0685275209
8 Bashkia Divjakë 0693749294
9 Bashkia Dropull 0884 90058
10 Bashkia Durrës 052224796
11 Bashkia Elbasan 0692295921
12 Bashkia Fier 0696538477
13 Bashkia Finiq 0696509496
14 Bashkia Fushë Arrëz 0685048975
15 Bashkia Gjirokastër 0692951237
16 Bashkia Gramsh 0699120128
17 Bashkia Has 0695751821
18 Bashkia Himarë 0696674826
19 Bashkia Kamëz 0686295784
20 Bashkia Kavajë 055800807
Nr Bashkia Nr kontakti
21 Bashkia Këlcyrë 0684330832
22 Bashkia Klos 0685675890
23 Bashkia Kolonjë 081222644
24 Bashkia Konispol 0696804355
25 Bashkia Korçë 0695555832
26 Bashkia Krujë 051122005
27 Bashkia Kuçovë 031122208
28 Bashkia Kukës 682633101
29 Bashkia Kurbin 0685823052
30 Bashkia Lezhë 0694311531
31 Bashkia Libohovë 0685388662
32 Bashkia Librazhd 0698720506
33 Bashkia Lushnje 0693527260
34 Bashkia Malësi e Madhe 0693160202
35 Bashkia Maliq 0675829885
36 Bashkia Mallakastër 031322113
37 Bashkia Mat 0686517221
38 Bashkia Memaliaj
39 Bashkia Mirditë 021622233
40 Bashkia Patos 0686235260
41 Bashkia Peqin 0676469966
42 Bashkia Përmet 0692288617
43 Bashkia Pogradec 0695606972
44 Bashkia Poliçan 0692474138
45 Bashkia Prrenjas 059122604
46 Bashkia Pukë 0685020740
47 Bashkia Pustec 0688291188
48 Bashkia Roskovec 038780245
49 Bashkia Rrogozhinë 0699316055
50 Bashkia Sarandë 0692609325
51 Bashkia Selenicë 0689022658
52 Bashkia Shijak 0697685535
53 Bashkia Shkodër 0673448819
54 Bashkia Skrapar 031223090
55 Bashkia Tepelenë 0693482422
56 Bashkia Tiranë 08000888
57 Bashkia Tropojë 021322373
58 Bashkia Ura Vajgurore 0692617915
59 Bashkia Vau i Dejës 0695813755
60 Bashkia Vlorë 0695134450
61 Bashkia Vorë 0682918201