skip to Main Content

Programi i Transparencës
Hyrje

Koordinatori: Elisa Dizdari

E-mail: info.ashmdf@femijet.gov.al

Tel: +35544500329

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83 Tiranë, Shqipëri

Orari: E hënë – E enjte 08.00-16.30 E premte 08.00-14.00

 

               

  • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
  • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
  • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
  • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
  • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
  • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

*ASHDMF nuk është institucion politikbërës.