skip to Main Content

AGJENCIA SHTETËRORE PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS

+35544500329                                                                                  info@femijet.gov.al

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës është institucion në varësi të MSHMS, bashkërendon punën për  të drejtat dhe mbrojtjen e  fëmijëve.

Legjislacioni

Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve

RAPORTO

Nese keni djeni që një fëmijë dhunohet, abuzohet ose neglizhohet raportoni në:

Policia e shtetit 112      ♦Punonjësi i mbrojtjes së fëmjës në njësinë bashkiake      ♦Alo 116 111