skip to Main Content

Fëmijët në fokusin e institucioneve të shëndetësisë

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve në bashkëpunim me organizatën World Vision organizuan trajnimin “Akademia e Ligjit për Profesionistët që punojnë me fëmijët për përmirësimin e mekanizmave lokale të mbrojtjes së fëmijëve”. Trajnimi u zhvillua përgjatë 3…

lexo më shumë