skip to Main Content

Sot 19 Nëntor është Dita Ndërkombëtare për Parandalimin e Abuzimit tek Fëmijët

Kryetarja e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës znj.Alma Tandili në një intervistë për EuroNews Albania u shpreh se të gjitha përpjekjet tona si institucione shtetërore janë maksimale sëbashku me partnerët për të rritur aftësinë e fëmijëve për raportim dhe besimin e fëmijëve për të denoncuar çdo formë dhune apo abuzimi. Abuzimi online është një nga format më të përhapura tek fëmijët , ku 1/ 3 ta e tyre abuzohen nën moshën 18 vjeç midis bashkëmoshatarëve duke u përfshirë si viktima dhe si abuzues në të njëjtën kohë.

#fëmijëttëparët

#AgjenciaShtetërorepërtëDrejtatdheMbrojtjeneFëmijës

#MinistriaeShëndetësisëdheMbrojtjesSociale