skip to Main Content

Sot është Dita Botërore e Aftësisë së Kufizuar. Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës me politikat e saj është gjithmonë e më pranë në promovimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi ndryshe dhe mbrojtjen e tyre në mënyre të veçantë në identifikimin e nevojave dhe referimin e tyre për shërbime të aksesueshme në familje shkolla, komunitet.

Puna jonë përgjatë 2019-2020 ka patur në vëmendje sëbashku me strukturat vendore vizitat në familjet e fëmijëve me aftësi ndryshe për të parandaluar apo identifikuar çdo lloj forme dhune apo abuzimi dhe marrjen e masave emergjente për rehabilitimin e tyre.

 

#fëmijëttëparët

#AgjenciaShtetërorepërtëDrejtatdheMbrojtjeneFëmijës

#MinistriaeShëndetësisëdheMbrojtjesSociale

#BashkiaKukës

Dita Botërore E Aftësisë Së Kufizuar
Dita Botërore E Aftësisë Së Kufizuar
Dita Botërore E Aftësisë Së Kufizuar
Dita Botërore E Aftësisë Së KufizuarDita Botërore E Aftësisë Së Kufizuar