skip to Main Content

Këshilli i Evropës mbron dhe promovon të drejtat e njeriut, përfshirë fëmijët. Bazuar në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe standarde të tjera ligjore, Këshilli i Evropës promovon dhe mbron të drejtat e 150 milion fëmijëve në Evropë.

Sot u realizua mbledhja e rradhës ne lidhje me gjendjen e zbatimit të Strategjisë aktuale të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve (2016-2021), duke përfshirë zhvillimet dhe implikimet e fundit për vendet anëtare në zbatimin e fushave të tij prioritare dhe punën e CDENF, veçanërisht në dritën e pandemisë COVID-19.

Kryetarja e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Femijës Znj.Alma Tandili solli në vemendje arritjet që ka bërë Shqiperia në fushën e drejtave dhe të mbrojtjes se femijëve dhe planet e punes ne vazhdimesi.

Këshilli i Evropës mbron dhe promovon të drejtat e njeriut, përfshirë fëmijët. Bazuar në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe standarde të tjera ligjore, Këshilli i Evropës promovon dhe mbron të drejtat e 150 milion fëmijëve në Evropë.

Sot u realizua mbledhja e rradhës ne lidhje me gjendjen e zbatimit të Strategjisë aktuale të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve (2016-2021), duke përfshirë zhvillimet dhe implikimet e fundit për vendet anëtare në zbatimin e fushave të tij prioritare dhe punën e CDENF, veçanërisht në dritën e pandemisë COVID-19.

Kryetarja e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Femijës Znj.Alma Tandili solli në vemendje arritjet që ka bërë Shqiperia në fushën e drejtave dhe të mbrojtjes se femijëve dhe planet e punes ne vazhdimesi.