skip to Main Content

Vazhdojnë takimet për parandalimin e sjelljeve të rrezikshme tek fëmijët. Sot Agjencia Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës ishte në Bashkinë Patos fillimisht me anëtaret e GTN ku u diskutua për punën e profesionistëve për parandalimin dhe trajtimin e abuzimit online me fëmijët. Edhe pse në situatë Pandemie u zhvillua një takim tepër interesant me senatin e gjimnazit të kësaj Bashkie. Mesazhin për abuzimin seksual “Kujdes, nuk është lojë!” u përcoll përmes fletëpalosjeve dhe infomacioneve dhe bisedave me adoleshentët.
Takimet interaktive dhe mesazhet e drejtpërdrejta me fëmijët, adoleshentët dhe profesionistët janë mjaft efektive në botën dixhitale ku po jetojmë të gjithë.

#fëmijëttëparët

#ASHDMF

#MSHMS

#BashkiaPatos