skip to Main Content

10 Tetori Dita Botërore e Shëndetit Mendor sjell në vëmendjen e secilit prej nesh rëndësinë e identifikimit dhe trajtimit të hershem tek fëmijët apo prindërve të tyre.

Njohja e shërbimeve dhe ndarja e eksperiencave në menaxhimin e rasteve të fëmijëve me probleme të shëndetit mendor ishte në fokus të takimit të organizuar nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës me profesionistët në fushën mbrojtjes së femijës

Dr. Anita Pilika solli në prezantimin e saj ndikimin e pandemisë së shkaktuar për shkak të Covid19, tek shëndeti mendor i fëmijëve.

#fëmijëttëparët

#AgjenciaShtetërorepërtëDrejtatdheMbrojtjeneFëmijës

#MinistriaeShëndetësisëdheMbrojtjesSociale

10 Tetori Dita Botërore e Shëndetit Mendor