skip to Main Content

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë së bashku me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, janë duke punuar për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe hartimin e politikave të reja në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.

Në datën 1 Mars 2016, pas përfundimit të aktivitetit të prezantimit të Planit Kombëtar të Mobilizimit ‪#‎UneMbrojFemijet‬‬, sëbashku me organizatat e shoqërisë civile dhe partnerët tanë ndërkombëtar u ulëm në një tryezë konsultative dhe diskutuam mbi përmirësimet e Ligjit të Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve, me qëllim për ta bërë sistemin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve sa më miqësor dhe efektiv.