skip to Main Content

Përfshirja e të rinjve në parandalimin e dhunës seksuale

Në kuadër të Planit Kombëtar të Mobilizimit ‪#‎UneMbrojFemijet‬ , Organizata” Të Ndryshëm dhe Të Barabartë ” ishte me datë 10 Mars 2016 në qytetin e Lezhës, në Shkollën e Mesme Jo Publike “Rogacionistët” ku u zhvillua një sesion informues mbi parandalimin e dhunës seksuale.